Kancelaria
adwokacka

Adwokat Grzegorz Jaworski, Adwokat Magdalena Kasprzyk

spółka partnerska 

 

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Jaworski, Magdalena Kasprzyk spółka partnerska  służy kompleksową pomocą prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w  obrocie gospodarczym (w szczególności spółkom prawa handlowego). Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność pracowników.

Klientom biznesowym proponuje również stałą obsługę prawną – coś, czego nie posiadają w swojej ofercie wszystkie kancelarie prawnicze.

zobacz więcej

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Jaworski, Magdalena Kasprzyk spółka partnerska jest w stanie zaoferować usługi prawne i  adwokackie, sposób ich wykonania, a także formę rozliczenia wynagrodzenia, maksymalnie odpowiadające Państwa wymaganiom. Zespół  Kancelarii nie ustaje w staraniach, by kancelaria stanowiła wzór profesjonalizmu w zakresie usług prawnych. Staranny dobór osób tworzących Zespół  Kancelarii pozwala zapewnić wysoką jakość świadczonych usług prawnych.

zobacz więcej

Oferta

 

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria:

 

  • udziela porad prawnych oraz prowadzi sprawy  w zakresie prawa, gospodarczego, prawa spółek, prawa cywilnego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa upadłościowego,
  • doradza przy zakładaniu, likwidacji spółek prawa handlowego,
  • zapewnia obronę w postępowaniach karnych i karnoskarbowych związanych z uczestnictwem w spółce bądź z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • reprezentuje podmioty gospodarcze w sprawach gospodarczych, cywilnych, podatkowych, administracyjnych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi oraz  organami skarbowymi,
  • przygotowuje, opiniuje i negocjuje umowy,
  • pracownicy Kancelarii biorą udział w negocjacjach z Klientem,
  • zapewnia zastępstwo procesowe podmiotów gospodarczych jako pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.
zobacz więcej