Prawo Administracyjne

W ramach Prawa Administracyjnego oferujemy zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Nasza kompleksowa obsługa w zakresie prawa administracyjnego obejmuje:

  • sporządzanie wniosków do organów administracji samorządowej
  • sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
  • sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami