Prawo Cywilne

W zakres którego wchodzą m.in. postępowania o zapłatę, o odszkodowanie, zadośćuczynienie i ochronę dóbr osobistych, sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi, zasiedzenie, ochronę posiadania i własności.

Nasza kompleksowa obsługa w zakresie prawa cywilnego obejmuje sprawy: 

 • o zapłatę
 • o odszkodowania i zadośćuczynienie
 • dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o odwołanie umowy darowizny
 • o rozwiązanie umowy dożywocia
 • analiza, opiniowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zachowek
 • dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia
 • o ustalenie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • o ochronę prawa własności i posiadania
 • o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • o ustanowienie służebności gruntowych, osobistych, przesyłu
 • o zniesienie współwłasności
 • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • o eksmisję, zapłatę czynszu, wypowiedzenie umowy najmu
 • dotyczące ochrony praw lokatorów
 • dotyczące postępowania wieczystoksięgowego
 • dotyczące komorniczej egzekucji należności