Prawo Gospodarcze

W ramach Prawa Gospodarczego oferujemy m.in. obsługę prawną przedsiębiorców, zakładanie i rejestrację spółek, przygotowanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych.

Nasza kompleksowa obsługa w zakresie prawa gospodarczego obejmuje sprawy: 

  • o zawezwanie do próby ugodowej
  • polubowna i sądowa windykacja należności
  • zakładanie i rejestracja spółek
  • obsługa prawna przedsiębiorstw
  • umowy gospodarcze i handlowe
  • przygotowanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych
  • dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych
  • dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji