Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Oferujemy pomoc prawną i reprezentowanie zarówno pracowników jak i podmiotów gospodarczych w sporach związanych z Prawem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Nasza kompleksowa obsługa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje sprawach: 

 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o przywrócenie do pracy
 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • o mobbing
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • dotyczące zakazu konkurencji
 • ustalenie prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych,
 • egzekucja świadczeń odszkodowawczych,
 • odwołania od decyzji organów rentowych,
 • reprezentacja ubezpieczonych w postępowaniu sądowym.